Αγαπητοί Συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 ξεκινάει η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στη νέα δράση/πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

ΕΣΠΑ 2014-2020

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας, μέσω της επιδότησης  (100%) της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και των προωθητικών ενεργειών των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Από τους πόρους του προγράμματος καλύπτονται δαπάνες για την αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ, καθώς και προμήθεια-μεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων δαπανών για εξοπλισμό Hardware, αγορά Software και παροχή υπηρεσιών.

Η περίοδος για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα ορίζεται από 4/6/2019 έως 5/7/2019. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4412

Ευκαιρία για Ανανέωση

Όπως γίνεται αντιληπτό, η υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί ευκαιρία για την ανανέωση του εξοπλισμού, και του λογισμικού που χρησιμοποιείται.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορούμε να προσφέρουμε, καθώς και για να σχεδιάσουμε μαζί την όποια επιχειρηματική πρόταση χρειαστεί να υλοποιήσουμε.